Mötesplats Bjerehov»

 

 

 

Finansiering:

 

Kommunen bygger om skolan (som behöver uppfräschning) och lägger till en extra våning. Totalkostnad ca 20kkr/kvm vilket skulle innebära ca 80-100Mkr för båda våningarna inkl. Biblioteket.

Hyresintäkter från lokaler och uthyrning täcker enligt våra beräkningar (se nedan) väl in denna investering (ca 30 års avskrivning).

Till detta kan läggas andra vinster som t.ex. nya skatteintäkter. Omsättningsökningar i restauranger, butiker o.s.v. Det resulterar sannolikt i in-pendling till Bjärred utifrån för lyckosamma företag som behöver expandera. Det skapar nya arbetstillfällen i Bjärred (både instegsjobb för ungdomar och varaktiga arbetstillfällen för alla olika kategorier) och kan på sikt också innebära en inflyttning till Bjärred.

 

Avskrivning och driftskostnader för Mötesplatsen inkl. vaktmästare och ev. extra personal

beräknas till ca 250kkr/mån.

 

Hyresintäkter från kontor (ca 2500kr/st/mån), klubblokaler (ca 7500kr/st/mån) och uthyrning av salar (ca 300kr/st/dag) och teatersalong (ca 2000kr/dag)

beräknas lågt kunna ge ca 300kkr/mån i rena hyresintäkter.

 

Eventuellt överskott kan användas till aktiviteter för exempelvis skolans elever avseende utbildning och intresseväckande avseende företagande och föreningsaktiviteter.

 

 

 

Kommunaktiviteter:

 

Näringlivsavdelning med EU samordnare för att hjälpa företagen att utvecklas och ta del av EU-medel.

Skapa nya kluster och företagskonstellationer genom öppna möjlighet för dialog över företagsgränserna.

Aktivtarbeta för nyföretagande både mot äldre och yngre kommuninvånare. Inbjud t.ex. ungdomar till lär dig driva eget information och kurser. Uppmuntra till företagsutbildningar genom studieförbund och i samarbete med kommun, företag och myndigheter.

Anordna föreläsningar, utbildningsträffar och bjud in intressanta gäster.

 

 

 

Andra aktiviteter;

 

Veckovisa möten för alla i huset i syfte att skapa en sammanhållning, bredd och kunskapsutbyte.

Gör det möjligt att abonnera på enbart en ledig plats i ett öppet kontorslandskap för de mindre företagen.

 

 

 

 

Föreningsliv;

 

Möjlighet för studieförbunden att ha kontor och hyra lokaler för sin verksamhet.

Lokalpartier kan flytta hit sin verksamhet och lämna plats i Folketshus!

Dagverksamheter för ex.vis. aktieklubben med aktiv handel varje dag eller för aktiva föreningar med behov av dagliga lokaler.

 

 

Lokaler;

 

Möjlighet att hyra lokaler för föreningar och ungdomar i delen för föreningar.

Ungdomar kan själva hyra för ex.vis. LAN eller liknande aktiviteter.

Föreningar kan hyra för möten och andra sammankomster som ex.vis. utbildning och vidareutveckling.

Partierna kan hyra för interna möten och medborgarmöten/information.

Teatersalongen kan utnyttjas av såväl teater och bioföreningarna som av företag och föreningarna i övrigt samt naturligtvis av skolan vid behov. (Den gamla teatersalen/hörsalen görs om till en öppen sal istället för möjlighet till dans, skrivningar o.dyl. alternativt till nya lärosalar beroende på behov inom skolan.

 

 

 

 

Lämpliga verksamheter i företagsdelen;

 

-         Advokat

-         Mäklare

-         Revisor

-         Bokförare

-         E-handles företag

-         Konsulter

-         Argenturer

-         Serviceföretag

-         Säljkontor

-         Mindre IT företag

-         Utbildningsföretag

-         Coacher

-         PR och reklam företag

 

 

I öppen del inom företagsdelen (öppet kontorslandskap utan fasta platser);

 

-         Ny företagare

-         Unga företagare

-         Säljare

-         Konsulter

-         Rekryterare

-         Uppfinnare

-         F.d. Företagare

 

 

 

I föreningsdelen;

 

-         Studieförbunden

o       Vuxenskolan

o       Medborgarskolan

o       ABF

o       O.s.v.

-         Daglig verksamhetföreningar

o       Aktieklubben (med daglig mötesplats för handel och utebyte av tips/idéer)

o       Pensionärs föreningar

o       Andra föreningar som vill ha en daglig öppen verksamhet

-         Partierna

o       Moderaterna

o       Centern

o       Miljöpartiet

o       Folkpartiet

o       SPI

o       Socialdemokarterna

o       O.s.v

-         Ungdomsklubbar

o       Idrott

o       Spel

o       Datorer

o       O.s.v.

-         Mindre föreningar

-         Intresseorganisationer

o       Röd korset

o       Myrorna

o       O.likn.

 

 

Öppen föreningsdel (utan behov av kontor med möteslokaler);

 

-         LAN ungdomar

-         Föreningar med behov av tillfälliga möteslokaler

-         Utomstående föreningar (ej lokala Lomma kommun)

-         Tillfälliga behov av mer lokaler för någon inom mötesplats Bjerehov

-         Skolan som extra undervisningslokaler vid behov

 

 

Vem är Johan Olson?

Jag är f.d. kandidat för Junilistan till EU-parlamentet. Arbetar till vardags med företags- och produktutveckling på ett företag i Lund som heter Henriksson & konsultpartners och sitter på Ideon Innovation. Driver också ett eget mindre bolag och drivs av entreprenörsskap och viljan att hjälpa företag att komma vidare och utvecklas. Samt att öppna bron över det offentliga och privata i syfte att skapa synnergier och draghjälp där företagen, kommunen och Sverige blir de stora vinnarna. Jag möter företag varje dag som är frustrerade över att politiker bara pratar om vikten av företagare men aldrig gör något konkret.

Långt från EU politik till kommunpolitik? Junilistan har hela tiden arbetat mot att flytta ner makt från EU och Bryssel mot allt med nationell och lokalpolitik så mitt mål är egentligen just att kommunen och Sverige skall få mer att säga till om och inte behöva styras fullständigt av EU makthavarna. Därmed inte sagt att EU inte har vissa delar som är av vikt för oss som ett litet land. Men min åsikt är att det alltid är bra med samarbete som bygger på frivillighet och inte på tvång. Så borde det vara i EU och så borde det vara i Lomma/Bjärred. Därför vill jag att det skall skapas mötesplatser, samarbeten och lite j-vlar anamma. Det tror jag mötesplats Bjerehov kan leva upp till!

Kan man rösta på Junilistan Skåne i Kommunvalet? Nja, vi ställer inte upp i nationella val generellt och vi har därför inga förtryckta valsedlar men naturligtvis kan man skriva vårt partinamn och ev kandidat på en blankvalsedel.

Junilistan Skåne är tvärpolitiskt och har ingen blocktillhörighet utan utgår ifrån medborgar-perspektivet i varje fråga.

 

Lite Fakta

Lomma Kommun har ca 1920 företag i kommunen;

Antal nystartade företag

År 2009

137

År 2008

126

År 2007

129

År 2006

111

Andelen företag med antalet anställda

0 anställda

73 %

1 - 9 anställda

25 %

10 - 50 anställda

1,7 %

Över 50 anställda

0,3 %

Antal företag per bolagsform

Aktiebolag

665

Handels- och kommanditbolag

224

Enskild firma

893

 

Satsningar gör i Lomma… se kommunens hemsida… Var blev Bjärred, Borgeby, Flädie av?? Här

Inget fel i att Lomma får företagshotell och att det satsas på orten men det skall inte innebära att övriga orter blir sovstäder till Lomma, Lund och Malmö.

 

 

När kan det vara klart?

Då det krävs politiska beslut kan det dra ut på tiden som alltid men i praktiken är det möjligt under mandattiden om viljan finns.

 

 

Mer om mig

Johan Olson

 

39 år (född 1 juni 1971)

 

Bor i villa i Bjärred utanför Lund

 

Sambo med Anne-Lie

 

Arbetar på Henriksson & Konsultpartners i

Lund med att hjälpa företag utveckla nya

idéer samt hitta finansiering

 

Driver egna företag sedan 1984 inom

fastigheter, IT och utbildning

 

Utbildning

Ekonomie kandidat i Nationalekonomi

Jurist

Certifierad Projektledare IHM/IPMA

3-årig teknisk ”ingenjörsutbildning”

 

Fritid 

Golf och Promenader

 

Vad ingen vet om mig?                     

Jag har varit Svensk juniormästare i Bågskytte. Startade mitt första företag när jag var 13 år tillsammans med en klasskamrat. (Tillverkade och sålde tillbehör till datorn Vic-64)

 

Vad gör dig framgångsrik? 

Envishet, målfokuserad och orädd för att

lyfta luren till vem som helst. Nätverkar

mycket. Ser möjligheter i allt men vågar

säga Nej.

 

Senaste bok du läst? 

Konsten att vara ineffektiv på jobbet av Nina Jansdotter

Macroeconomics A European text, Burda &  Wyplosz

 

Politiskt engagemang 

Junilistan Skåne                     

tidigare EU-parlaments kandidat

 

Övrigt                                               

Ledningsgruppsledamot för affärsutvecklare på Aspero kompetens

Tidigare styrelse ledamot i Värpinge Golfklubb 1999-2009

Tidigare ordförande i BNI Lund

Ordförande Junilistan Skåne

Medlem i Svenskt Projektforum, Företagarna och Fastighetägarna

 

Johan Olson, Junilistan © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

Nya idéer för Lomma kommun!

 

Satsa på konkreta och tydliga idéer!

 

Bjärred behöver förnyas, utvecklas och skötas.

 

Företag, föreningar behöver plats! 

 

Johan Olson, Junilistan Skåne